data Protestantse gemeente Ter Holten

Home

Protestantse Gemeente Ter Holten

Wees welkom op deze site of in de kerk.

Bestuurssamenstelling Protestantse Gemeente Ter Holten

Algemeen postadres:
PG Ter Holten
Postbus 80
8470 AB Wolvega
E-mail: info@terholten.nl

Predikant van onze gemeente is : Vakant
Voor info neem contact op met onze scriba of een ander kerkenraadslid
E.mail: scriba@terholten.nl

voor telefoonnummers zie hier onder

Kerkelijk werker (jeugdzaken ) is Jeroen Knol tel.06-26305286
E.mail: jeroenknol@live
.