data Startzondag 8 september – Protestantse gemeente Ter Holten

Startzondag 8 september

  Startzondag 8 september

  Als de scholen weer zijn begonnen en de meeste mensen zijn teruggekeerd van vakantie houden we als gemeente de startzondag. Dit jaar in Oldeholtpade in ons eigen kerkelijk centrum in combinatie met vooraf een kerkdienst in de Stephanus kerk.

  Het was fijn te zien dat de kerk  goed gevuld was en onze eigen dominee Paul den Hollander ging deze dienst voor. De begeleiding op het orgel was deze keer in goede handen van Froukje Poelman. De aanwezige kinderen gingen zoals gebruikelijk naar de kindernevendienst en maakten daar o.l.v Marian van Spengen een echte vlieger, die later op het buiten terrein uitgeprobeerd kon worden. Na deze kerkdienst verplaatsten we ons naar het naastgelegen kerkelijk centrum waar Marcel en Marja de koffie klaar hadden. Op het terras achter het centrum stond een springkussen klaar voor de jeugd. Er werd direct gebruik van gemaakt en dat leverde natte sokken op omdat de regen van de vorige dag ook het springgedeelte helaas nat had gemaakt . Maar het mocht de pret niet drukken, sokken uit en dan verder.

  Onder het koffiedrinken werd een rondje bingo gedaan met een verhaal en iedereen deed mee. Er waren 2 prijsjes beschikbaar en deze werden gewonnen door dezelfde persoon, die had dus de juist kaart gekregen of misschien wel het beste opgelet.

  Onder het genot van een consumptie werd er ook nog een Bijbelquiz gehouden die eigenlijk voor de jeugd was bestemd maar we vonden het wel leuk om allen mee te laten doen.

  Ook dat werd een succes en gaf wel aan dat er hier en daar nog wel wat mogelijkheden zijn de kennis van de bijbel te verbeteren.

  Deze startdag werd afgesloten door gezamenlijk aan een goed verzorgde  brunch te beginnen. We zijn klaar voor een nieuw jaar met activiteiten in onze gemeente. De diverse commissie gaan weer aan het werk en we gaan ons voorbereiden op het komende vertrek van onze dominee die per 1-1-2021 met emeritaat kan. Een zoektocht naar een nieuwe voorganger willen we op tijd starten en daar ruim de tijd voornemen en de gemeenteleden daar zo veel als mogelijk is bij betrekken.  Om te beginnen tijdens de gemeenteavond op woensdag 16-10-2019 in het kerkelijk Centrum.

  Comments are closed.