data Viering Stille week gezamenlijk in Oldeberkoop – Protestantse gemeente Ter Holten

Viering Stille week gezamenlijk in Oldeberkoop

Benefietconcert zondag 10 april 15.00 uur Oldeholtpade
9 april 2022
Pinksterfeest De Hoeve
9 mei 2022

Viering Stille week gezamenlijk in Oldeberkoop

We vieren de Stille Week gezamenlijk met Olde- en Nijeberkoop. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is er een dienst in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Van harte welkom. De diensten beginnen om 19.30 uur.

De Stille Week is een hele bijzondere en intense week. In de Protestantse gemeenten van Ter Holten en Olde- en Nijeberkoop vieren wij samen deze week in de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop. De diensten beginnen om 19.30.uur.

Op de Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer. We denken aan die laatste avond dat Hij met zijn leerlingen samen ging eten, hoe Hij hen de voeten waste en vervolgens brood en wijn met hen deelde, als symbool voor wat er stond te gebeuren, gebrokenheid en bloed vergieten, het is zo nauw verbonden met onze actualiteit. Iedereen is welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren.

Op de Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal van Jezus, blazen we 7 kaarsen uit, maar de kaars van de hoop blijft branden. Vele gemeenteleden werken mee en de 4klank gaat twee indrukwekkende liederen voor ons zingen. We gaan in stilte de kerk uit.

Op de Stille Zaterdag verzamelen we bij de kerk en we krijgen allen een foto van een vluchteling van overal op deze wereld, want er zijn meer mensen op de vlucht dan alleen de Oekra├»eners. Tijdens een korte wandeling zijn we in gedachten bij de vluchtelingen en gaan vervolgens de kerk in, waar we de foto’s van de vluchtelingen voor in het liturgisch centrum plaatsen, daarna gaat de dienst beginnen. U mag ook zelf een foto meenemen van een vluchteling, u kunt dan deze foto op een stuk karton plakken van 20 tot 25 centimeter hoog, zodat deze goed te plaatsen is in het liturgisch centrum.

Alle drie dienst zijn indrukwekkende diensten en het is ook heel intens om ze alle drie te volgen. Iedereen is van harte welkom, maar zeker de dienst van Stille Zaterdag leent zich voor een brede doelgroep. Elke dienst begint om 19.30.uur.

Comments are closed.